Skype
Dėl Autorinių teisių pažeidimo - Patrauklusvyras.ltPatrauklusvyras.lt

Dėl Autorinių teisių pažeidimo

Autorių teisėsSveiki, vyrai, turiu visus prieš platinant mano produktus, be mano sutikimo perspėti, kokios pasėkmės jums gręsia tai darant:

Dėl kopijos platinimo ir pardavinėjimo

Buvau susidūręs su vienu žmogumi, kuris knygą pardavinėjo pigiau kitiems vyrams ir pažeidė 15-ą  straipsnį (lygiai tas pats galioja mano kitoms knygoms ir DVD). Taip pat Uždarbis.LT svetainėje vienas bandė platinti mano DVD ir juos iškeisti.

Autorių turtinės teisės:
1. Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:
1) atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;
2) išleisti kūrinį;
3) versti kūrinį;
4) adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį;
5) platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;
6) viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;
7) viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;
8) transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).
2. Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus šio Įstatymo numatytus atvejus).
3. Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamu perduodant kompiuterių tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijomis.
4. Autorius, perdavęs fonogramos gamintojui teisę nuomoti kūrinį, įrašytą į fonogramą, turi neatšaukiamą teisę į tam tikrą autorinį atlyginimą už kūrinio nuomą. Šį atlyginimą moka fiziniai arba juridiniai asmenys, kuriems fonogramos gamintojas perdavė arba suteikė teisę 7
nuomoti fonogramas ar jų kopijas. Ši teisė paprastai įgyvendinama per autorių teisių kolektyvinio administravimo asociaciją.
5. Fonogramų gamintojas autoriaus arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos prašymu turi suteikti autoriui arba autorių teisių kolektyvinio administravimo asociacijai šio straipsnio 4 dalyje nurodytos teisės įgyvendinimui reikalingą informaciją.
6. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatos netaikomos tais atvejais, kai kompiuterių programos nėra pagrindinis platinimo objektas (kompiuterių programos buitinėje technikoje ir kt.).
7. Išimtinė teisė nuomoti ar teikti panaudai kūrinio originalą ar jo kopiją netaikoma pastatams ir taikomosios dailės kūriniams.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-855, 2006-10-12, Žin., 2006, Nr. 116-4400 (2006-10-31)

 

Taigi PatrauklusVyras.lt produktai yra įregistruoti autorių teisėse ir bet koks jų paltinimas siekiant sau finansinės naudos yra baudžiamas Lietuvos Respublikos įstatymais. Kaip aš sužinojau, jog tas vyrukas pardavinėja mano knygą? Su manimi susisiekė patys pirkusieji vyrai ir tai pasakė. Aš paprašiau jų pateikti įrodymus, jog tikrai jie buvo nusipirkę knygą. Vyrai pateikė įrodymus, padarę nuotraukas iš pašto, per kurį susirašinėjo su platintoju. Galų gale pats platintojas buvo užsidėjęs savo vardą ir pavardę ant pašto (vardas.pavardė(eta)gmail.com). Kaip viskas baigėsi aš čia nepasakosiu, jūs patys turit nutuokti kokią jums atsakomybę gali užtraukti ne savo produkto platinimas ar plagijavimas.

Vyrai, kiekvienas, tas kuris iš jūsų gavo nemokamai, vėliau man skambina ar į mane kreipiasi jums nežinant. Tuomet aš jo paklausiu, iš kokio žmogaus jis tai gavo. Ir kai sužinau, jog iš jūsų jis gavo, jums nebedarau nuolaidų, neteikiu bonusų ir neduodu vip DVD. Nedalinkite. Vyras turi užsidirbti šias žinias. Nukreipkite jį pas mane.

Aš sužinojęs, jog jis atėjo pas mane per jūsų rekomendaciją, jums dar darysiu didesnes nuolaidas savo produktams ir paslaugoms, gausite vip DVD ir kitų bonusų.

Patrauklus Vyras

Patarimai

Komentavimo galimybė išjungta.

  • Krepšelis

  • PRENUMERUOK Tiesiogines Transliacijas

  • >
    Registruokis seminarui!
  • Kaip Pasitikėti Savimi – Turėti Milijardierių Klientų ir Svajonių Moterį