Skype
Evoliucinis patrauklumo pagrindas - Patrauklusvyras.ltPatrauklusvyras.lt

Evoliucinis patrauklumo pagrindas

Sveiki, turiu džiugią žinią! :). Prie manęs jungiasi žmogus, kuris nori su jumis pasidalinti savo mintimis. Tai Aramis. Smagaus Jums skaitymo :).

Evoliucinis patrauklumo pagrindas

Visus žmones nuo paauglystės periodo (kartais anksčiau) ima dominti klausimas: kaip patikti priešingos lyties atstovui? Kodėl kitam tai pavyksta geriau nei man, o jis nieko konkretaus negali man patarti? Kadangi esu vyras, kalbėsiu iš vyro tribūnos, tačiau, moterys, jei tai skaitote, tęskite :).

Kiekvienas esame taręsi su draugais ar net ieškoję aiškinimo knygose bei internete: kaip gauti moterį, kurios noriu? Dažniausiai pasitaikantys patarimai visada tokie patys: būk malonus, nuoširdus, pakviesk susitikti, gražiai apsirenk ir susišukuok, turėk gumos, nupirk gėlių, paruošk vakarienę, šypsokis ir t.t. Tačiau šie patarimai nesusistematizuoti, jie neatsako į klausimą: KODĖL? Kodėl, po velnių, aš turiu pirkti gėlę ar šukuotis prieš eidamas į pasimatymą? Išduosiu paslaptį: teisingai gundydamas moterį, gali nesilaikyti nė vieno šių patarimų, nes patrauklumas kyla iš kitur.

Į patrauklumą pažvelgsiu iš visai kitos, gilesnės pusės, kuri siekia giliausius mūsų pasąmonės sluoksnius, tebesančius mumyse nuo pat gyvybės atsiradimo.

Pradžia

Nusikelkime 4,6 mlrd. metų atgal, kai mūsų planetoje atsirado pirmoji gyvybė. Aiškumo dėlei, įvardinkime ją paprasta bakterija (nesileisiu į viroidų, nukleonų ir įvairių baltyminių struktūrų begalybę, kurios egzistavo iki tol). Bakterija neturėjo nervų sistemos, todėl nesugebėjo mąstyti, jausti ar regėti. Tačiau vienas dalykas jai buvo aiškus: reikia IŠGYVENTI (kuo ilgiau) ir DAUGINTIS (kuo gausiau). Tai yra du svarbiausi terminai mūsų gyvenimuose, į kuriuos remiasi visi mūsų veiksmai (įskaitant gundymą).

Bakterija ėmė maitintis, kad išgyventų, bei dalytis pusiau, kad pasidaugintų ir pratęstų gyvybę Žemėje. Jos dauginimuisi partnerio nereikėjo, palikuonis atsirasdavo iš tos pačios ląstelės. Tai buvo pirmoji gyvybė – pati primityviausia jos forma.

Bėgant metams atsirado naujos rūšys su nauju dauginimosi mechanizmu – lytiniu. Tai tobulesnis būdas, leidžiantis gyvybei geriau prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų ir užtikrinantis rūšies išlikimą. Lytiniam dauginimosi būdui, kaip žinia, reikia dviejų skirtingų lyčių partnerių. Čia ir prasideda gundymo pagrindai bei atsiranda patrauklumo sąvoka.

Giminės pratęsimo svarba ir lytinio partnerio pasirinkimas

Šioje skiltyje kalbėsime apie primityviai mąstančių gyvūnų lytinio partnerio pasirinkimo ypatybes.

Jau išsiaiškinome, kad svarbiausias kiekvieno gyvo organizmo tikslas yra išgyventi ir daugintis arba, kitaip sakant, išgyventi, kad pasidaugintų ir paliktų savo rūšies palikuonių. Jei to nepadarys, jo genai nebus perduoti kitam individui ir pražus, o tai yra baisiausias scenarijus gyvai būtybei, įskaitant žmogų (dažniausiai tik pasąmoningai suvokiamas). Kodėl senmergės yra pačios pikčiausios mokytojos? :). Atsakymas paprastas: jų pasąmonė nepatenkinta dėl neįvykusio giminės pratęsimo, genai pasmerkti pražūti, o nepasitenkinimas perkeliamas ir išliejamas bjauriai elgiantis su mokiniais*. Tai teigiu su visa pagarba neištekėjusioms moterims ir nelaikau jų primityviai mąstančiais gyvūnais, tiesiog šis pavyzdys arčiausiai mūsų.

* Plačiau apie pasąmonės iškrovos būdus galite paskaityti psichoanalitikų C. Jung‘o, A.Adler‘o, S. Freud‘o darbuose.

Visi gyvūnai besidauginantys lytiškai renkasi partnerį. Kodėl tai svarbu? Juk kiekvienas gyvūnas nori ne tik pratęsti giminę, bet ir padaryti tai kuo kokybiškiau: palikuonis turi būti tvirtas, nepasiligojęs, ir lytiškai aktyvus tam, kad išgyventų kuo ilgiau ir pats susilauktų kuo kokybiškesnių palikuonių. Tik palikuonių KOKYBĖ užtikrina ilgą rūšies išlikimą.

Evoliucijos eigoje susiklostė tokia tvarka, kad PATELĖ RENKASI PATINĄ. Pastarasis turi patelei pademonstruoti savo privalumus ir įrodyti, kad būtent su juo, o ne su kitu patinu, ji susilauks sveikų ir stiprių palikuonių. Patinas rodo savo jėgą, gražią išvaizdą, sugebėjimą vadovauti kitiems patinams. Patelei toks partneris atrodys tinkamas pratęsti giminę ir kartu gyventi, nes jis yra stiprus (sveikata), gražus (sveikata), vadovauja kitiems (aukštas socialinis statusas, leisiantis patelei saugiai gyventi ir auginti palikuonis po vado sparnu). Šio partnerio VERTĖ yra aukšta. Svarbiausiai mokėti ją pademonstruoti.

Daugelio gyvūnų rūšių bendruomenėse randame aukštos vertės demonstravimo pavyzdžių. Tarkime, povų patinai šoka poravimosi šokį, demonstruodami savo jėgą, grožį ir grakštumą, tikėdamiesi patelei parodyti aukštesnę vertę nei tai padarys kitas patinas. Vilkai kaunasi iki mirties, kad sužavėtų patelę savo jėga ir pratęstų rūšies giminę. Panašiai elgiasi ir žmonės, tačiau ne visi sugeba tai padaryti tinkamai.

Gyvūniška (o ne dieviška) žmogaus prigimtis

Šia skiltimi įrodysiu, kad žmogus yra gyvūniškos prigimties, t.y. gyvūnas. To mums prireiks toliau gvildenant patrauklumo esmę ir stengiantis ją suvokti.

Sutarėme, kad pagrindinis gyvybės tikslas šiame pasaulyje yra išgyventi ir daugintis. Dabar Jums pateiksiu įrodymų, jog jis yra pagrindinis ir žmonių tarpe. Raktas į šio teiginio suvokimą bus ŽMOGAUS POREIKIAI.

Pagal visuotinai pripažintą amerikiečių psichologo Abraham Maslow poreikių hierarchiją žmogaus poreikiai yra skirstomi į penkis lygius. Pateikiu juos nuo bazinių iki aukščiausiųjų iš apačios į viršų. Galite tai įsivaizduoti kaip penkiaaukštį pastatą.

Savęs realizavimo: moralė, kūrybingumas, spontaniškumas, problemų sprendimas, išankstinių nusistatymų neturėjimas, faktų priėmimas.

Savivertės: savivertės jausmas, pasitikėjimas savimi, pasiekimai, pagarba iš kitų.

Meilės, socialinio ryšio: draugystė, šeima, seksualinis intymumas.

Saugumo: kūno, uždarbio, resursų, sveikatos ir nuosavybės saugumas.

Fiziologiniai: kvėpavimas, maistas, vanduo, seksas, miegas.

Šioje poreikių hierarchijoje matome, jog žmogų nuo gyvūno skiria vienintelis lygis – penktasis „Savęs realizavimo“ poreikis. Kita vertus jis nebus pasiektas, jei žmogus nepatenkins pirmųjų keturių poreikių lygių – pastatas kyla nuo apačios. Todėl žmogui, norint realizuoti save tenka pereiti per keturias gyvūnams būdingas poreikių pakopas. Visų keturių lygių poreikiai telpa į gyvūniškąją egzistencijos esmę: išgyventi ir daugintis. Konkrečiai visi jie išvardyti apačioje.

IŠGYVENTI                                                                           DAUGINTIS
Kvėpavimas                                                                            Seksas
Maistas                                                                                    Šeima
Vanduo                                                                                    Seksualinis intymumas
Miegas
Kūnas
Uždarbis
Resursai
Sveikata
Nuosavybė
Draugystė
Šeima
Savivertė
Pasitikėjimas savimi
Pasiekimai, pagarba iš kitų

Penktasis poreikių lygis yra tik aukštesnio žmogaus centrinės nervų sistemos išsivystymo padarinys. Kūrybingumą ir norą rūpintis kitais žmonėmis taip pat sukuria mūsų smegenys, tik esant patenkintiems baziniams poreikiams ir tai nėra dvasiškumo ar dievybės apraiška. Todėl esminio skirtumo tarp žmogaus ir gyvūno egzistencijų nebelieka.

Žmonių ir gyvūnų lytinio partnerio pasirinkimo vienodumas

Praeitoje straipsnio skiltyje išsiaiškinome, kad žmogaus ir gyvūno pagrindiniai egzistenciniai tikslai, drauge ir pagrindiniai instinktai, yra siekiai išgyventi ir daugintis. Todėl dabar grįšime prie tiesiogiai mūsų nagrinėjamos temos apie žmogiškojo patrauklumo kilmę.

Patrauklumas (kalbame apie lytinį patraulumą tarp vyrų ir moterų) – žmogaus savybių visuma, skatinanti kitos lyties asmenims lytinio potraukio padidėjimą. Lytinis potraukis ateina pasąmoningai, mes to nenusprendžiame logiškai. Esame suinteresuoti vyriško patrauklumo principais ir jų kilme, todėl daugiau kalbėsiu būtent apie tai.

Ankstesnėje straipsnio dalyje „Giminės pratęsimo svarba ir lytinio partnerio pasirinkimas“ nagrinėjome, kodėl patelė pasirenka poruotis ir lytiškai susidomi būtent vienu patinu, o ne kitu. Skaitytojams jau turėtų būti aišku, kad tai priklauso nuo to, kokią vertę patinas pademonstruos. Laimi aukštesnę vertę pademonstavęs.

Turbūt tai, ką perskaitysite dabar, nebus labai išsišokęs pareiškimas šiame ir taip netradiciniame straipsnyje.

MOTERYS VYRUS RENKASI PAGAL GYVŪNIŠKĄ PRINCIPĄ. Todėl, kad žmogaus prigimtis yra gyvūniška (tai įrodyta anstesnėje skiltyje). Kuo greičiau suvoksite didžiosiomis raidėmis parašytus žodžius, tuo bus geriau Jums.

Pasistengsiu detaliau tai aprašyti.

Turbūt visiems gyvenime teko būti viešoje pasilinksminimų vietoje. Ten dažna vyrų ir moterų susipažinimo vieta, kurioje gimsta naujos būsimos poros. Ar kada atkreipėte dėmesį į vyrus, kuriems sekasi susipažinti ir sudominti moterį ir, atvirkščiai, vyrus, kuriems to padaryti niekaip nepavyksta? Šis rezultatyvumo skirtumas turi savas priežastis. Trumpai panagrinėsiu abu vyrų tipus ir jų santykį su moterimis viešų pasilinksminimų vietose.

I tipas (alfa vyrai). Pagrindinis į akis krentantis alfa vyro bruožas yra jo kūno kalba. Jis atsipalaidavęs, sėdėdamas užima daug vietos, kojos dažniausiai tvirtai įremtos į žemę. Didžiąją laiko dalį praleidžia didelės kompanijos centre kaip aiškus jos lyderis, visų dėmesys nukreiptas į jį. Puikus humoro jausmas, puiki išvaizda. Spinduliuoja sveikata ir aprūpintu gyvenimu. Jis mėgaujasi kiekviena akimirka draugų kompanijoje ir, svarbiausia, MĖGAUJASI PATS SAVIMI. Tai yra jo vidinė realybė (patinka pats sau), kurią jis perkelia į išorinę realybę (patiks ir kitiems), todėl priverčia aplinkinius mėgautis juo.

Alfa vyro sėkmės su moterimis paslaptis yra nesudėtinga: jam nėra jokio skirtumo ar jis šiandien susiras karštą gražuolę ar ne, jis tiesiog mėgaujasi akimirka. Jis atrodo stiprus ir svarbus. Tai užvedamai veikia moteris. Jos kaip ir gyvūnų patelės norės susilaukti palikuonių su tvirtu, gražiu, lyderio statusą turinčiu patinu. Todėl tokiam vyrui susirasti moterį yra, patikėkite manimi, itin paprasta. Kadangi jis demonstruoja aukštą vertę draugų kompanijoje, jam bus labai lengva tai pademonstruoti ir patinkančiai moteriai. Matome, kad moterys, renkasi vyrą pagal visų gyvūnų patinų pasirinkimo principą: būti su tuo, kurio vertė aukštesnė nei kito, nes nuo aukštos vertės patinų gimusių palikuonių išgyvenimo ir giminės pratęsimo galimybės bus didesnės.

II tipas (beta vyrai). Visų pirma, beta vyrai nekrenta į akis. Tačiau specialiai paieškojus, galime lengvai rasti, nes jie sudaro didžiąją dalį visos vyrijos. Jų kūno kalba priešinga alfa vyrams: pasąmoningai stengiasi užimti kuo mažiau vietos, kojos ir rankos sukryžiuotos. Sėdi atokiau nuo dėmesio centro, nesimėgauja nei savimi, nei savo kompanija, apskritai, sunku suprasti, ką jie čia veikia. Kalba mažai, šypsosi dar mažiau. Nekelia net menkiausio noro susipažinti. Vidinė realybė taip pat atsispindi išorėje.

Neteigiu, kad beta vyras negali susirasti moters. Gali. Tačiau tik tokios pat vertės, kokią demonstruoja pats – žemos. Aukštos vertės patelė nė už ką nenorės turėti palikuonių su žemos vertės patinu, nes jos vaikų vertė taip pat bus žemesnė, jiems bus mažiau šansų išgyventi ir pratęsti giminę. Tas pats vyks ir žmonių santykiuose. Beta vyras, net ir išdrįsęs užkalbinti gražią moterį, neturės šansų sulaukti jos simpatijos.

Apibendrinimas

Visi gyvi organizmai miršta. Todėl pagrindinis jų gyvenimo tikslas yra pratęsti savo giminę, kitaip sakant, išgyventi, kad susirastų lytinį partnerį ir susilauktų palikuonių.

Gyvūnų bendruomenėse patelės renkasi patinus. Tai jos nusprendžia pagal patino pademonstruotą vertę – kuo aukštesnė vertė, tuo jis patrauklesnis patelei.

Žmogaus ir gyvūno egzistencinis tikslas yra tas pats. Tai išduoda žmogaus poreikių hierarchija (žmogaus poreikiai tokie patys kaip gyvūnų) ir evoliucijos teorija (žmogus išsivystė iš primityviau mąstančių gyvybės formų).

Moterys vyrus renkasi pagal gyvūnišką principą: kuo aukštesnė vyro vertė, tuo jis patrauklesnis.

Šiuo straipsniu siekiau Jums, skaitytojai, išaiškinti patrauklumo kilmę ir esmę. Tikiuosi, kad padėjau ją suvokti. Norint būti patraukliam, tai yra labai svarbus žingsnis. Apsiribojau teorine samprata be konkretesnių patarimų kaip elgtis tam tikroje situacijoje. Apie tai perskaitysite kituose mano straipsniuose.

Aramis

Patrauklumas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

  • Krepšelis

  • PRENUMERUOK Tiesiogines Transliacijas

  • >
    Registruokis seminarui!
  • Kaip Pasitikėti Savimi – Turėti Milijardierių Klientų ir Svajonių Moterį